Koronaperioden har gått verst ut over de som hadde minst fra før, ifølge Norsk Folkehjelp. Organisasjonen, som blant annet har store egne matvareprogrammer, har sett store og økende behov i flere prosjektområder. Foto: Norsk Folkehjelp

Norad- og UD-støtte: Bistandsaktører får korona-unntaksregler også neste år

Regjeringen har besluttet å videreføre unntaksreglene for norske og internasjonale bistandsorganisasjoner under koronapandemien. Organisasjonene fikk denne uka beskjed fra både Norad og UD om at unntaksreglene også vil gjelde for neste år.

– Vi har fått slike positive meldinger fra både UD og Norad denne uka. Unntaksreglene har vært viktige for oss og arbeidet vårt i år og de kommer til å bli viktige også neste år, sier leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp Gry Ballestad.

Mens det er Norad som yter statsstøtte til organisasjonenes langsiktige bistand, er det Utenriksdepartementet som gir støtte til humanitær bistand, også kalt nødhjelp. 

I meldingen fra Norad til organisasjonene framgår det at den utvidede handlefriheten og fleksibiliteten som ble annonsert tidligere i år også vil gjelde i 2021 på flere områder.

Blant annet blir det muligheter for organisasjonene til å omdisponere mer av statsstøtten som Norad yter til organisasjonenes langsiktige bistand.

Omdisponeringer som krever forhåndsgodkjenning videreføres på 20 prosent, mot 10 prosent til vanlig. Det vurderes også å øke denne fleksibiliteten i nye avtaler på permanent basis, framgår det av informasjon som er lagt ut på Norads nettsider.

 

Aksept for forsinket gjennomføring

Det videreføres også at det ikke er nødvendig med forhåndsgodkjenning dersom organisasjonenes gjennomføringsplaner forsinkes med mer enn tre måneder, så fremt det er innenfor avtaleperioden. Forsinkelser utover avtalefestet periode krever derimot vil fortsatt skriftlig godkjennelse fra Norad. 

Tiltak for at endringer på operativt nivå (outputs) vil heller ikke trenge forhåndsgodkjenning fra Norad så lenge avtalens mål ikke endres. 

Det er mulig å få dekning av mest nødvendige prosjektkostnader som i 2020, men det klargjøres allerede nå at dette ikke blir aktuelt for senere år. Eksempel på nødvendige prosjektkostnader er lønnskostnader til ansatte i utviklingsland som ikke får jobbet som planlagt pga. portforbud eller andre covid-19-relaterte årsaker.

 

Ordinære krav til egenandel

Derimot er det besluttet å ha ordinære krav til organisasjonenes økonomiske egenbidrag i 2021.

– Egenandel utgjør et betydelig beløp inn i arbeidet for gode resultater. Et bortfall av egenandelen ville utgjort opptil 200 millioner færre kroner til bistand, sier avdelingsdirektør for sivilt samfunn og privat sektor i Norad, Wenche Fone.

Ifølge henne vektlegger Norad at de statsstøttede sivilsamfunnsaktørenes frie og uavhengige stilling også bør gjenspeiles i noe inntektsskapende egenaktivitet. Det har tidligere vært ulike meninger om dette kravet blant norske bistandsorganisasjoner. 

Fone viser til at det ble gjort et prinsippvedtak om egenandel i mai 2019 der det også fra de Norad-støttede sivilsamfunnsaktørene ble uttrykt stor støtte til egenandel. Ifølge Norad har norske myndigheter en lav egenandel sammenlignet med en rekke andre land og en fleksibel tilnærming.

Avdelingsdirektøren har inntrykk av at norske organisasjoner har taklet unntaket for egenandel på ulik måte i 2020. Noen har hatt et nivå tilsvarende tidligere år, mens andre har måttet gå lavere.

– Mange organisasjoner har ikke bedt om fritak eller reduksjon fra egenandelen. Det er også et begrenset antall organisasjoner som har meldt inn behov for større unntak enn de generelle unntaksbestemmelsene.

 

Har bidratt til fleksibilitet

– Tilbakemeldinger fra organisasjonene viser at pandemien har truffet svært ulikt. Overordnet ser vi at tiltakene for 2020 har bidratt til nødvendig fleksibilitet for organisasjonene, sier Fone.

Hun forteller at Norad fredag hadde et møte med seks norske aktører innen langsiktig bistand, som alle var fornøyde med at unntaksregler blir videreført.

Norsk Folkehjelp-representant Gry Ballestad forteller at organisasjonen opplever økende forskjeller og økende konfilktnivåer i sine prosjektområder. 

– Vi ser det blant annet på de store tallene for nødhjelpsbehov. Sult er et økende problem i flere områder. Likestilling er et annet område som lider under følgene av pandemien, sier hun.

Inntil videre omfatter de nye retningslinjene for 2021 ikke avtaler under den norske klima- og skogsatsingen (NICFI).

Norsk Folkehjelp  Ansatte Employees, Personer, Persons, Portraits, Portretter

Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp.

Wenche Fone, avdelingsdirektør i Norad.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.11.2020 12:02:59 Sist oppdatert: 06.11.2020 12:02:59