Her har vi vanlig bildetekst. Foto: NTB

Terrorister truer flere norskstøttede prosjekter i Mosambik

Islamistiske terrorgrupper utgjør en stor risiko for 14 norskstøttede bistandsprosjekter helt nord i Mosambik.

  • Liste en 
  • Ide to  
  • og tre

Dette kommer fram i Utenriksdepartementets nye partnerskapsstrategi for Mosambik. Under punktet risiko heter det at: Voldelig ekstremisme nord i landet - en risiko for de 14 bistandsprosjektene Norge støtter i regionen, men også for stabilitet nasjonalt og regionalt, inkludert økt antall flyktninger i regionen.

Norge støtteen rekke sivilt samfunnsorganisasjoner og FN-organisasjoner som har prosjekter i Cabo Delgado-provinsen helt nord i Mosambik.

Utenriksdepartementet skriver at «disse arbeider kontinuerlig med risiko- og sikkerhetsvurderinger.  Det har vært angrep i flere distrikter i provinsen. Organisasjoner, både FN og  frivillige organisasjoner, har måtte trekke seg ut fra de berørte områder, noen ganger kortvarig, oftere i lengre perioder, men også permanent fra de mest utsatte områdene.»

FNs nødhjelpskoordinator mener at 1,3 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp og beskyttelse i år. 530 000 mennesker er fordrevet fra sine hjem. Mange har flyktet til de største byene i området. Hovedbyen Pemba har vanligvis en befolkning på 250 000. De huser nå ytterligere 100 000 personer.

Her hilser de sammen. Foto: NTB

Norge støtter nå forskning som gjøres av Instituto de Estudos Socio Economicos for å forstå sammenhengen mellom vold og utvikling i Cabo Delgado.

Samtidig støttes også arbeidet til en kirkelig rettighetskommisjon for å fremme menneskerettighetene til internt fordrevne i provinsen.

President Filipe Nyusi innledet sin presidentperiode med å love fred i landet. Han klarte riktig nok å sikre en fredsavtale med det største opposisjonspartiet Renamo. Men demobiliseringen av deres styrker, et arbeid som Norge støtter, har gått tregt. Samtidig brøt en gruppe med Renamo, og de driver fortsatt med sporadiske angrep sentralt i landet.

Hello hurray let the show begin I am ready

Alice Cooper

I mellomtiden har det siden 2017 vært en voksende islamistisk opprør helt nord i landet. Dette er pinlig for Nyusi ettersom det er hans hjemmeprovins. Frelimo-regjerings håndtering av opprører som har utspring i islamist miljøer nær kysten har vært katastrofal. Koordineringen mellom politiet og det militæret har ikke fungert. Sikkerhetsstyrker som er dårlig betalt og lite trent har vært lite villig til å ofre liv og helse i kamp med brutale opprørsbander. Opprørere har klart å beholde kontroll over kystbyten Mocimboa da Praia siden august i fjor.

I lengre tid var Nyusi lite villig til å innrømme at det var et problem eller be om hjelp fra nabolandene – som om noen av opprørerne tydeligvis får hjelp via Tanzania.

Fakta boks om alt

  • her skriver vi
  • im alt og ingenting
  • i en ffei

Nyusi har knyttet til seg private sikkerhetsfirmaer for å løse problemene. Først ute var russiske leiesoldater i Wagner Group. De trakk seg tilbake når flere av dem ble drept. Nå får regjeringen bistand fra det sørafrikanske Dyck Advisory Group og våpenprodusenten Paramount Group  – tydeligvis med stilltiende godkjennelse fra regjeringen i Sør-Afrika ettersom de opererer på kanten av loven mot leiesoldater.

I en kort periode trakk oljeselskapet Total sine arbeidere ut fra området der de bygger en stor flytende gassanlegg. De gjenopptok arbeidet først etter at Nyusi hadde gått med på nye sikkerhetstiltak.

Dette er pinlig for Nyusi ettersom det er hans hjemmeprovins. Frelimo-regjerings håndtering av opprører som har utspring i islamist miljøer nær kysten har vært katastrofal. Koordineringen mellom politiet og det militæret har ikke fungert. Sikkerhetsstyrker som er dårlig betalt og lite trent har vært lite villig til å ofre liv og helse i kamp med brutale opprørsbander. Opprørere har klart å beholde kontroll over kystbyten Mocimboa da Praia siden august i fjor.

I lengre tid var Nyusi lite villig til å innrømme at det var et problem eller be om hjelp fra nabolandene – som om noen av opprørerne tydeligvis får hjelp via Tanzania.

Nyusi har knyttet til seg private sikkerhetsfirmaer for å løse problemene. Først ute var russiske leiesoldater i Wagner Group. De trakk seg tilbake når flere av dem ble drept. Nå får regjeringen bistand fra det sørafrikanske Dyck Advisory Group og våpenprodusenten Paramount Group  – tydeligvis med stilltiende godkjennelse fra regjeringen i Sør-Afrika ettersom de opererer på kanten av loven mot leiesoldater.

I en kort periode trakk oljeselskapet Total sine arbeidere ut fra området der de bygger en stor flytende gassanlegg. De gjenopptok arbeidet først etter at Nyusi hadde gått med på nye sikkerhetstiltak.

Publisert: 29.01.2021 15:45:29 Sist oppdatert: 29.01.2021 15:45:29