USA har sikret seg rettigheter til å kjøpe 600 millioner doser av Pfizer-BioNTechs nyutviklede koronavaksine, og EU har avtale om å kjøpe 300 millioner doser. Foto: AP / NTB

Amnesty: Rike land kjøper opp ny koronavaksine

Pfizer og BioNTech har forhåndssolgt størstedelen av koronavaksinen de utvikler til rike land, noe som bekymrer Amnesty International.

 

– Vi er selvsagt veldig glad for vaksinen. Men at legemiddelindustrien nå skal selge størstedelen av koronavaksinen til rike land, er bekymringsfull, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

– Norge må markere en klar posisjon på dette. Nå må det lages politikk omgående for at mennesker i fattigere land får samme tilgang. At kun en firedel av vaksinen forbeholdes mellominntektsland og fattige land er alvorlig, sier Egenæs.

Amnesty International viser til at de to legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech alt har inngått avtaler om salg av over 1 milliard doser av vaksinen, som nå er inne i siste testfase og ser ut til å være rundt 90 prosent effektiv.

 

Millioner alt solgt

USA har alt forhåndskjøpt 100 millioner doser og sikret seg rett til å kjøpe ytterligere 500 millioner. EU har avtale om å kjøpe 200 millioner doser og sikret seg rett til ytterligere 100 millioner, Storbritannia har kjøpt 250 millioner, Japan 120 millioner, Canada 20 millioner og New Zealand 1,5 millioner.

Legemiddelselskapene anslår selv at de i år vil kunne produsere 50 millioner doser, og neste år vil kunne produsere 1,3 milliarder doser av vaksinen. Hver person som vaksineres må få to doser for at det skal være effektivt.

 

Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at Pfizer og BioNTech alt har inngått avtaler med rike land om salg av over 1 milliard doser av sin vaksine. Under en firedel av den forventede produksjonen er da igjen til resten av verden, påpeker Tamaryn Nelson i Amnesty International.

– Slike bilaterale avtaler kan undergrave den potensielle fordelen med vitenskapelige gjennombrudd. Legemiddelbransjen må ikke prioriteres framfor helsen til milliarder av mennesker, sier hun.

Amnesty International ber amerikanske Pfizer og tyske BioNTech om straks å klargjøre hvordan de akter å distribuere vaksinen til fattige land, for å redde liv der.

 

Deler ikke

– De bør også dele vaksineteknologien med andre produsenter via WHOs covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), slik at milliarder av vaksiner vi behøver kan produseres så raskt og billig som mulig. Pandemien er ikke over før den er over for alle, sier Nelson.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert C-TAP i håp om at legemiddelprodusenter på frivillig basis skal dele teknologi, data og rettigheter knyttet til utvikling og produksjon av koronavaksine, men ingen har til nå sluttet seg til.

Pfizers direktør Albert Bourla beskrev i mai WHOs initiativ som «tøvete».

 Om Pfizer og BioNTechs covid-19-vaksine

  • Mandag kunngjorde den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech at covid-19-vaksinen de utvikler sammen, ser ut til å være vellykket.
  • Vaksinen er nå i fase 3, som er siste testfase før den kan bli godkjent. De første testresultatene viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Det vil si at 90 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot koronaviruset.
  • Effekten av vaksinen for vanlig sesonginfluensa varierer fra år til år, men i gjennomsnitt har den vært cirka 60 prosent effektiv, ifølge norske helsemyndigheter. Den amerikanske legemiddeletaten FDA krever en effekt på minst 50 prosent for å godkjenne covid-19-vaksinen.
  • 43.538 personer har deltatt i studien av den nye vaksinen til Pfizer og BioNTech. Foreløpig har det ikke blitt avdekket grunn til alvorlige bekymringer om tryggheten til vaksinen, opplyser selskapene.
  • 94 av dem som har deltatt i studien, har likevel utviklet covid-19-sykdom. For å få nok data til å søke om godkjenning, må legemiddelselskapene vente til enda flere har fått påvist smitte, skriver selskapene. Dette vil trolig skje allerede i tredje uke i november.
  • Nyheten om vaksinen har ført til børsoppgang over hele verden.
  • Vaksinen er en av mange som for tiden testes ut. Minst 11 vaksiner har nådd fase tre, ifølge en oversikt fra New York Times.
  • Tidligere har det blitt anslått at den første covid-19-vaksinen kan bli godkjent i løpet av året, og at de første vaksinedosene kan komme til Norge i begynnelsen av neste år. Men det vil trolig ta måneder før man har fått nok vaksinedoser til at en stor andel av befolkningen kan bli vaksinert.
  • Kilder: Pfizer, Helse-Norge, NTB, New York Times, AFP, AP

Publisert: 10.11.2020 10:55:45 Sist oppdatert: 10.11.2020 10:55:45