Superlønninger i norskstøttet miljøorganisasjon

Toppsjefen i organisasjonen WWF USA har lønn, godtgjørelser og bonus på solide 8 millioner kroner årlig. Organisasjonen får støtte fra det norske bistandsbudsjettet.

Bistandsaktuelt skrev i våres om hvordan en rekke internasjonale ikke-statlige organisasjoner som mottar norsk støtte gir sine lederer lønninger som er langt høyere enn det statsminister Erna Solberg tjener.

Vi omtalte blant annet miljøorganisasjonene Environmental Defense Fund hvor sjef Fred Krupp tjener rundt 5 millioner kroner og organisasjonen Marie Stopes International som lønner sin toppsjef Simon Cooke med rundt 5,2 millioner kroner årlig.

Godt betalt

Men det er flere norskstøttede organisasjoner som betaler sine ledere svært godt.

Norge har i mange år samarbeidet med miljøorganisasjonen World Wildlife Fund (WWF) i USA. Støtten var og er en del av den norske regnskogssatsningen og er gått til prosjekter som skal bevare regnskog. Prosjektene har vært i blant annet DR Kongo og Latin-Amerika.

* Fra 2009 til 2015 mottok WWF USA drøyt 83 millioner norske bistandskroner.

* I 2016 fikk WWF USA en ny avtale og skal få 77,5 millioner kroner i norsk støtte i perioden 2016 til 2020.

Toppsjefen i WWF USA er amerikaneren Carter Roberts. Han har vært sjef for «non-profit»-organisasjonen siden 2004. Roberts hadde i 2015 en årslønn på rundt 6 millioner kroner og nærmere 2 millioner kroner i bonus og godtgjørelser.

Roberts har også hatt en robust lønnsvekst de siste årene. I 2013 var lønna rundt 5 millioner kroner, og det året fikk han ikke annen ekstra godtgjørelse eller bonus. I 2014 tjente Roberts, lønn og bonus inkludert, rundt 7 millioner kroner.

15 tjener over 2,5 millioner

Før han ble sjef i WWF var Roberts i 15 år sjef for en annen Washington-basert miljøorganisasjon - The Nature Conservancy.

Denne organisasjonen mottar også norske skogpenger, rundt 50 millioner siden 2010 og planlagte 50 millioner kroner til fram mot 2020. Og i likhet med WWF USA lønner organisasjonen sine ledere godt.

Den nåværende toppsjefen, Mark Tercek, tjener om lag 6,5 millionr kroner i året. Andre godtgjørelser på rundt 270 000 kroner kommer i tillegg.

15 andre ledere i The Nature Conservancy har årslønn på mellom 2,5 og 4,7 millioner kroner. Godtgjørelser på opptil 1,5 millioner kroner kommer i tillegg.

Flere godt betalte ledere

Det er flere enn toppsjefen som tjener bra i WWF USA også. Marcia Marsh, som er såkalt Chief operating officer – daglig leder, fikk i 2015 lønn, godtgjørelser og bonus på rundt 4.9 millioner kroner til sammen.

Også Marsh har hatt en god lønnsutvikling de siste par årene. Lønn og godtgjørlelser har økt med nærmere 2 millioner kroner fra 2013 til 2015.

Faktisk har hele ledersjiktet i WWF USA hatt noen gode år. I 2013 var det kun to ledere, utenom Marsh og Roberts, som tjente over 300 000 dollar - rundt 2,5 millioner kroner.

To år senerer, i 2015, var det seks ledere, i tillegg til de to toppsjefene, som hadde lønn på over 300 000 dollar. De fikk de seks ekstra godtgjørelser på mellom 250 000 og 900 000 kroner.

Ikke Norad-penger

– Det er viktig for oss å være helt tydelige på at støtten vi mottar fra Norad går til spesifikke prosjekter og ikke til å lønne våre toppledere, skriver Christopher Conner i en epost til Bistandsaktuelt.

Conner er pressekontakt i WWF USA. Han poengterer også at lønningene til WWFs toppledere blir satt av styret og at lønningene er i tråd med amerikanske myndigheters retningslinjer for ikke-statlige organisasjoner.

Ifølge Conner bli lederlønningene fastsatt etter en grundig prosess hvor en uavhengig konsulent ser på lønningene i over 20 «non-profit-organisasjoner» som det er naturlig for WWF USA å sammenligne seg med.

Han understreker også at de ekstra godtgjørelsene til toppledelsen i 2015 var en del av et program organisasjonen har etablert for å beholde ledere over tid. Dette er penger som kun blir utbetalt etter at lederne har vært flere år i organisasjonen.

– Ikke aktuelt i Norge

– Det er vanskelig for meg å kommentere lønnsnivået i USA, men jeg kan forsikre om at det lønnsnivået du refererer til i WWF USA vil du aldri få se hos oss, sier Heidi Katrine Bang som er presseansvarlig i Verdens naturfond.

Selv om Verdens naturfond i Norge og WWF USA er en del av det samme globale WWF-nettverket, er organisasjonene helt selvstendige nasjonale enheter som opererer i hver sin juridiske og samfunnsmessige kontekst, forteller Bang.

– Verdens naturfond Norge har en moderat lønnspolitikk og våre ansatte ligger enten på nivå med eller under samme type stilling i staten. Nina Jensen, vår generalsekretær, hadde i 2016 en årslønn på 818 000 kroner.  For øvrig er det viktig for oss å understreke at de norske bistandspengene som vi får og som WWF USA får, går til konkrete prosjekter. De går ikke til lederlønninger, sier Bang.

– Bør vurdere alternativer

Bistandsnestor Terje Vigtel er kritisk til det høye lønnsnivået i flere av de internasjonale organisasjonene som mottar norsk støtte.

– Argumentet om at norske penger ikke går til lederlønninger holder rett og slett ikke. Pengene flyttes jo bare rundt i organisasjonen.  Dessuten dreier dette seg også om omdømme. Det vil åpenbart svekke oppslutningen om bistanden hvis folk forbinder bistandsbransjen med høye lønninger og generelt høy standard, sier Terje Vigtel.

Han er en nestor i norsk bistand og har blant hatt lederjobber i Norad og vært ambassadør i Zambia. Vigtel er nå seniorkonsulent i firmaet Conow.

Vigtel, som var sjef for Norads avdeling for sivilt samfunn fram til 2013, forteller at han selv tok opp lønnstematikken med flere organisasjoner.
– Jeg tok det opp med dem da jeg var i Washington. Det høye lønnsnivået finnes jo særlig i miljøorganisasjonene, de burde jo definitivt vise måtehold. De hørte høflig på meg, men jeg tror ikke det skjer noen endringer før dette lønnsnivået får konsekvenser for bevilgningene de mottar, sier Vigtel.

Han mener Norge bør vurdere alternativ bruk av støtten til disse organisasjonene.

– Det ser ut til at fristelsen til å sørge for seg selv blir stor når en god sak er godt finansiert. Min erfaring er at det er liten sammenheng mellom hvor høy lønn man har og kvaliteten på jobben man gjør. Norge bør gå kritisk gjennom hvilke aktører man støtter og se på alternativ bruk av pengene, sier  Vigtel.

Terje Vigtel

Norad: – Vi har vært tydelige

–  Vi har kommunisert tydelig til WWF USA at vi mener de har et høyt lønnsnivå og vi har oppfordret til kostnadseffektivitet. Det er også viktig for oss å understreke at de norske bistandspengene går til operativt arbeid, og ikke til disse lederlønningene, sier Wenche Fone. Hun er avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn.

–  Er det aktuelt med konkrete tiltak mot organisasjoner som har spesielt høye lønninger?

– Vi er i dialog med UD om tematikken og foretar juridiske vurderinger for å få økt åpenhet og innsyn. Norge er jo bare en av mange givere til disse store internasjonale organisasjonen og vi ser også på mulighetene for å samarbeide med andre givere om en felles linje. Norad er selvfølgelig opptatt av at norske penger skal brukes så effektivt som mulig og at de skal nå fram til utviklingslandene. 

Publisert: 11.09.2017 07.49.26 Sist oppdatert: 11.09.2017 07.49.27